Софийска Света Митрополия
Руенски манастир "Св. Йоан Рилски" с. Скрино

ОТ СВ. ЕФРЕМ СИРИН
 
ъзлюбени, ако се отречеш от света и дойдеш при братята, останеш в обителта и поискаш заедно с тях да живееш и работиш за нашия Господ Иисус Христос, ще видиш, че някои ходят безчинно и говорят неугодно на Бога. Не обръщай внимание на тях и на думите им и ги остави да говорят помежду си. Който говори неугодно на Бога, той не се бои от Господа и живее в нерадение. Устата на такива по всяко време изричат тежки думи. Но ти имай винаги пред очите си Бога, защото в псалома е писано: Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна; няма да се поклатя (Пс. 15:8). И нека страшният змей да не те подучи да казваш: „Ако старците постъпват лошо, какво да правя аз, който съм още млад?“ Слушай Господа, Който говори: мнозина са звани, а малцина избрани (Мат. 20:16). Възлюби своето спасение, за да бъдеш сред избраните. Онези, които постъпват лукаво в обителта или на друго място, са синове на лукавия и приличат на плевели сред пшеница.
Ти бъди пшеницата, която ще бъде събрана в Господните житници, а не плевелите, които ще бъдат хвърлени в неугасимия огън.
Нека не осъждаме никого, защото не знаем как се държи в килията си или как се труди пред Бога; нека не осъждаме, ако го видим да се смее или да разговаря, защото не знаем какви са разположенията му в килията или как се труди пред Господа. Всеки от нас трябва да бъде внимателен към себе си, защото ще отговаря за себе си пред Бога.
С цялото си сърце внимавай в пеенето на псалми и четенето на Божествените Писания и напоявай душата си с тях като младенец от гръд. От Писанията ще научиш за наградите за добродетелта и сърцето ти ще се изпълни с радост и веселие.
Бъди кротък, послушен и благоразумен. Кротък дотолкова, че дори да те повика някой по-млад, върви след него, свърши делото и безмълвно се върни в килията си, като мълчиш с уста, но се молиш в сърцето си. Бъди послушен, за да опазиш за Господа чистотата на тялото си като скъпоценен бисер. Не се украсявай с дрехи и не се хвали с богати родители, защото „който се хвали, с Господа да се хвали“ (1 Кор. 1:31). Всяка плът е трева, и всичката й красота е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветето увяхва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно (Ис. 40:6, 8). Обръщай очите си долу, а душата горе. С юношите не се дръж свободно, а с жени и да говориш е излишно. Не беседвай дълго с младежи, не встъпвай в общение с опили се, с непокорни или смехотворци, а цял ден пребивавай в страх Божий, както казва апостолът: И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави. Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия. И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство (Еф. 5:15-18). И още: та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас (Тит. 2:8).

Из "Творения том 2", Свети Ефрем Сирин, Славянобългарски манастир "Св. вмчк Георги Зограф", Света Гора, 2002
Илюстрациите са част от „Минология на Василий II“ , Византия. Константинопол; X в.;
днес намиращ се във Ватиканската апостолическа библиотека.