Софийска Света Митрополия
Руенски манастир "Св. Йоан Рилски" с. Скрино

„КРИЗАТА В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ“ НА НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ БОРИС. НОВО ИЗДАНИЕ ОТ РУЕНСКИЯ МАНАСТИР.

23 октомври 2023 г.


По повод  на 135-годишнината от рождението на Неврокопския митрополит Борис и 75-годишнината от неговата мъченическа смърт, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Руенският манастир „Св. Йоан Рилски“ издаде неговия забележителен труд - Кризата в нашето училище.

Книгата за пръв път излиза от печат през далечната 1928 г. в гр. София, когато дядо Борис, тогава още като архимандрит, е ректор на Софийската духовна семинария „ Св. Йоан Рилски“( 1926 – 1931 г.).

Това е най-вярната и безкомпромисна дисекция на българското образование, правена до онзи момент. В 15 кратки параграфа архимандрит Борис поставя точната диагноза за развитието и пораженията, които оказва върху българското общество кризата в образованието. И, независимо че написаното отразява ситуацията преди близо 100 години, днес то звучи още по-актуално. Без колебание можем да наречем този труд на дядо Борис пророчески:[1]

Нашият народ прекарва тежки дни. Той е подхвърлен на големи изпитания и стои пред още по-големи опасности. Неговият социален строй е подронен, неговата държавна сигурност застрашена, неговото национално чувство притъпено, неговата човешка съвест приспана. Във всички области на неговия живот се чувства една мъчителна криза. Обаче, най-тежка, почти съдбоносна, е кризата в душата на българския народ. През всичкото време на своето съществуване нашият народ е понасял много тежки удари и претърпявал страшни страдания. При все това, той е оставал почти всякога здрав и невредим и се е запазил като нация в продължение на вековете. Той е могъл да преодолява изпитанията и превъзмогва опасностите само затуй, защото неговият дух е бил здрав, бодър, твърд и непобедим. Сега обаче душата на нашия народ е болна и недъгава. Заблудени синове на тоя народ дигнаха отцеубийствена ръка и израниха неговата душа. Престъпни ръце вляха смъртоносна отрова в тая душа, която сега се разяжда и разлага. А щом един народ се разяжда и разлага вътрешно, неговата гибел става почти неизбежна. Най-големите врагове на нашия народ, негови собствени рожби, посегнаха на най-ценното съкровище и най-великата сила, която той имаше: посегнаха на неговата вяра – оная божествена творческа сила, която издига човека и човешкия дух до Бога и го прави твърд и непобедим, богоподобен и възвишен. Най-напред те разклатиха неговата вяра в Бога, а след това неминуемо биде разклатена и неговата вяра в себе си. Те го откъснаха от Бога и от всичко божествено в живота и в света… Най-напред те сподавиха неговото религиозно чувство, притъпиха неговата съвест и създадоха в неговата душа едно безразлично отнасяне към най-великите религиозни и морални ценности… Някои самонадеяни и полуинтелигентни хора у нас пожелаха да застанат отвъд доброто и злото и се опитаха да направят преоценка на ценностите. Всъщност настъпи пълно обезценяване на ценностите, защото безразличието е невъзможно за човешката душа. То не може да бъде трайно нейно състояние. То е само преход към друго настроение.

… Първият основен недъг на нашето училище се състои в това, че то само обучава, а не възпитава. То обръща изключително внимание на ума и пренебрегва съвършено душата. То дава само познания и не отглежда почти никакви добродетели. То развива само способностите на ума и атрофира силите на душата. То изостря само студения разсъдък и сподавя топлото жизнено чувство. То взима само главата на ученика, тъпче я със сухи и мъртви познания, създава обикновено в нея един хаос от истини и заблуждения, и най-често, вместо да просвети ума, то го покрива с мрак…
 
Книгата ще може да бъде намерена в църковните магазини и в книжарниците, предлагащи православна литература. Поръчки на e-mail: lestvitsa@abv.bg; православна интернет-книжарница „Лествица“ – http://www.lestvitsa.org/.
Цена на книгата: 5 лв. При закупуване на едро има отстъпка от цената.
 


 

[1]  Каравълчев, В., Митрополит Борис – пастирът и изповедникът. https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100521/catid,280/id,23518/view,article/
Всички статии