Софийска Света Митрополия
Руенски манастир "Св. Йоан Рилски" с. Скрино

ЗА МАНАСТИРАа  около  6 – 7  км  северозападно  от  гр.  Бобошево, в  гънките  на  планината  Бобошевски  Руен,  част от обширния планински масив на Осогово, се намира малко­ то селце Скрино – родното място на великия български светец св. Йоан Рилски. Високо над селото в близост до вековната букова гора се простира неголяма поляна, която местните хора наричат „Църковника“ и я свързват с името на светеца. В мина­лото тук е имало малък параклис. На негово място днес се из­ дига Руенската Света обител „Св. Йоан Рилски”. Над манастира навътре в гората, на около 10 минути път пеша, е разположена малка засводена с каменен зид скална ниша, която местните хора почитат като първата отшелническа пещера на светеца.