Софийска Света Митрополия
Руенски манастир "Св. Йоан Рилски" с. Скрино

Руенски манастир "Св. Йоан Рилски"